Home2022-01-11T12:14:42+01:00
Loading...

ROBUST – Nieuwe manieren van energiedistributie en -beheer

Kan ons elektriciteitsnet het opladen van alle verwachte elektrische auto’s wel aan? Is er wel genoeg stroom voor het opladen van al die elektrische auto’s? En hoe lever je massaal opgewekte energie door zonnepanelen op het juiste moment terug aan het net zonder overbelasting te veroorzaken? De verschillen tussen vraag en aanbod van elektriciteit nemen enorm toe. Dit leidt tot piekbelastingen van ons elektriciteitsnet. Een ingrijpende en dure netverzwaring lijkt de enige oplossing. Het project ROBUST gaat goedkopere alternatieven onderzoeken en toetsen op haalbaarheid.

Flexibel elektriciteitsnet van de toekomst

ROBUST bouwt voort op de eerdere projecten Smart Solar Charging en FLEET. In deze projecten hebben we laten zien dat door het slim op- en ontladen van elektrische auto’s, we het elektriciteitsnet op wijkniveau kunnen ontlasten. De batterij in een zogenoemde bidirectionele elektrische auto kan duurzaam opgewekte energie opslaan en weer  terugleveren aan het elektriciteitsnet wanneer dat nodig is. Deze succesvolle combinatie van slim laden en terugleveren breiden we in ROBUST uit van wijk- naar stadsniveau. Met het plaatsen van 300 bidirectionele deelauto’s, wordt ROBUST het grootste onderzoek naar de inzet van didirectionele laadtechnologie in de praktijk te wereld.

Nieuwe manier van energiedistributie en netbeheer

De snelle groei van elektrische auto’s, duurzame energiebronnen en warmtepompen, brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Er zijn niet alleen technische uitdagingen, maar ook de huidige energiedistributie en het netbeheer moeten anders ingericht worden. Want de eigenaren van de bidirectionele auto’s en duurzame energiebronnen zijn de energieleveranciers van morgen. Het is de bedoeling dat ROBUST een aanpak oplevert voor een flexibel elektriciteitssysteem op stadsniveau. Alle aspecten komen daarbij aan bod: gedragsaspecten, dataveiligheid, leveringszekerheid, economische waarde, beleidsontwikkeling en juridische implicaties.

Kennisdeling in breed samenwerkingsverband

Kennisdeling en innovatie zijn belangrijke pijlers van ROBUST. Door voort te bouwen op bestaande systemen en protocollen, ontwikkelen we een aanpak die overal (zelfs wereldwijd) toepasbaar is.

We doen onderzoek in de stadsregio’s Utrecht en Arnhem. Utrecht heeft inmiddels meer dan 400 speciale bidirectionele laadpunten voor elektrische auto’s. Naast opladen, kunnen bidirectionele auto’s via deze laadpalen ook elektriciteit teruggeven aan het elektriciteitsnet. In Arnhem onderzoeken we onder meer wat de beste inrichting is voor een privaat elektriciteitsnetwerk met 24.000 zonnepanelen in combinatie met elektrische auto’s.

Laatste berichten

Go to Top