Succes van Smart Solar Charging en FLEET krijgt vervolg

20 april 2021

Op 20 april kwamen de projectpartners van ROBUST voor het eerst bijeen in een online overleg. ROBUST is het vervolg op de twee succesvolle projecten Smart Solar Charging en FLEET. Bij deze twee projecten draaide om het slim laden van elektrische auto’s en uitbouwen van slimme electriciteitsnetwerken op wijkniveau. Binnen ROBUST werken de partners aan het opschalen naar stadsniveau. Daar komen weer andere dynamieken bij kijken.

Uiteindelijk is het de bedoeling om een blauwdruk op te leveren, die weergeeft hoe een flexibel elektriciteitssysteem op stadsniveau eruit kan komen te zien. Rekenmodellen maken hier een centraal onderdeel van uit. Het is namelijk van belang om de effectiviteit en de effecten van mogelijke oplossingen door te rekenen in een model dat bestaansrecht heeft.

Technisch is al heel veel mogelijk. Een succesvolle implementatie staat of valt echter met hoe gebruikers er mee om gaan, hoe veilig de data is en of het beleid en regelgeving al dan niet aangepast moet worden. Ook deze aspecten maken onderdeel uit van de blauwdruk.